VIỆT KIỀU ĐƯỢC QUYỀN SỞ HỮU NHỮNG LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN NÀO Ở VIỆT NAM?

Điều kiện Việt kiều được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Căn cứ Điều 7 Luật Nhà ở 2014 thì đối tượng Việt Kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 8 Luật Nhà ở 2014 quy định các loại hình nhà ở, bất động sản đối tượng Việt Kiều được sở hữu là:

  • Nhà ở thương mại, nhà dự án do các đơn vị chủ đầu tư thực hiện xây dựng.
  • Mua, nhận tặng cho nhà ở, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;
  • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán đất nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định.

Các giấy tờ, hồ sơ Việt Kiều phải có để chứng minh quyền lợi trong sở hữu bất động sản tại Việt Nam

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP gồm:

  • Trường hợp còn quốc tịch Việt Nam: hộ chiếu Việt Nam phải còn giá trị sử dụng và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu đó.
  • Trường hợp không còn quốc tịch Việt Nam: hộ chiếu nước ngoài phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu đó và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

Lưu ý Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam

Nhưng được thừa kế hoặc được tặng cho nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có quyền bán hoặc tặng cho hoặc thống nhất phân chia theo quy định về các trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

 

NHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ BÁO GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *