5 LOẠI THUẾ PHÍ TRONG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Những loại thuế phí trong giao dịch bất động sản căn cứ theo quy định của pháp luật:
  • Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.
  • Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP.
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN.
  • Thông tư 250/2016/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, người phát sinh thu nhập tức là người bán sẽ phải đóng thuế khi bán nhà đất. Mức thuế phải đóng là 2% giá trị bđs được ghi cụ thể trong hợp đồng mua bán.
Trong trường hợp giá mua bán thấp hơn so với mức giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của luật đất đai tại thời điểm kê thai thuế, thì cơ quan thế sẽ tính thuế theo mức giá nhà đất của nhà nước ban hành.
Ví dụ: Lô đất có diện tích 50m² có giá bán 20 triệu đồng/m², giá trị hợp đồng là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bảng giá đất tại khu vực đó theo quy định là 30 triệu đồng/m². Lúc này, thuế phí thu nhập cá nhân được tính như sau: (50 x 30.000.000) x 2% = 30.000.000 triệu đồng.
Thông thường, thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất sẽ do người bán đóng. Tuy nhiên, trong trường hợp giữa hai bên có sự đồng thuận thì người mua cũng có thể là người đóng thuế thu nhập cá nhân.

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lệ phí trước bạ là một trong những loại thuế mua bán nhà đất mà người mua cần đóng khi tiến hành giao dịch. Mức lệ phí trước bạ được chia thành các trường hợp cụ thể như sau:
  • Hợp đồng mua bán nhà: 0,5% x giá chuyển nhượng.
  • Hợp đồng mua bán đất: 0,5% x diện tích x giá 1m² theo bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành.
  • Hợp đồng mua bán nhà ở: 0,5% x (diện tích x giá 1m² đất x tỷ lệ % chất lượng nhà ở còn lại).

LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất cần phải được công chứng, chứng thực tại cơ quan chứng năng có thẩm quyền mới được pháp luật công nhận có hiệu lực. Mức phí sẽ tùy thuộc vào giá trị của hợp đồng, cụ thể xem trên ảnh bên dưới.

PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đây là một trong những khoản thuế mua bán nhà đất bắt buộc phải đóng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
Mức thu cụ thể do từng địa phương quy định dựa theo tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Nguyên tắc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại các quận trực thuộc Trung ương, nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức, doanh nghiệp cao hơn cá nhân, hộ gia đình.

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo luật, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào diện tích đất, tính chất của từng loại đất, mục đích sử dụng đất… mà mức phí sẽ khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc mức thu đối với sử dụng đất làm nhà thấp hơn đất dùng để sản xuất và kinh doanh.
Khi tiến hành mua bán không nộp đủ các loại thuế mua bán nhà đất thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
Ngoài ra, đối với những hành vi cố tình trốn thuế sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ BÁO GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *