NHỮNG TIÊU CHÍ CẦN ĐẠT CỦA THỊ XÃ PHÚ MỸ TRONG HÀNH TRÌNH LÊN THÀNH PHỐ VÀO NĂM 2025

Thành phố cảng Phú Mỹ là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây 2 năm, BĐS Phú Mỹ trỗi dậy là khu vực được rất nhiều người quan tâm khi sở hữu số lượng Khu công nghiệp và Cảng nước sâu đang hoạt động có quy mô – tốc độ phát triển thuộc Top thế giới. Câu hỏi đặt ra là mục tiêu đó có khả thi hay không?

Thành phố cảng Phú Mỹ có đủ yếu tố nội lực để đạt được

Tôi sẽ đưa ra các phân tích – nhận định cá nhân và dưới đây là 5 tiêu chuẩn

Quy mô dân số từ 150.000 người trở lên

 • Theo thống kê dân số năm 2019 Thị Phú Mỹ có tổng cộng 179.688 người. Trong đó số người ở thành thị 122.525 người, ở nông thôn 58.163 người. Mật độ 622 người/km².
 • Đến năm 2020 thì đạt hơn 222.030 người, mật độ 663 người/km2.

⇒ Tiêu chuẩn số 1: Đạt

 

Diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên

 • Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14. Theo đó: Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tân Thành. Chuyển thị trấn Phú Mỹ và 4 xã: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước thành 5 phường có tên tương ứng.
 • Sau khi thành lập, thị xã Phú Mỹ có 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người.

⇒ Tiêu chuẩn số 2: Đạt

 

Đơn vị hành chính trực thuộc

 • Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên: Sau khi thành lập Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên.

→ Tiêu chí 1 của Tiêu chuẩn số 3: Đạt

 • Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên: Phú Mỹ hiện chỉ có 5 phường (Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên) nhưng UBND Tỉnh đã có chủ trương nâng cấp đô thị 3 Xã nữa thành Phường (Tóc Tiên, Tân Hoà, Tân Hải) = 80%.

→ Tiêu chí 2 của Tiêu chuẩn số 3: Chưa Đạt

⇒ Kết luận: Tiêu chuẩn số 3 chưa đạt

Loại đô thị đã được công nhận là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III

 • Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định về việc công nhận thị xã Phú Mỹ là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

⇒ Tiêu chuẩn số 4: Đạt

Nhưng Thị xã Phú Mỹ với mục tiêu năm 2025 sẽ được công nhận thành Đô thị loại II, điều khó nhất chính là về dân số và theo Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13 quy định tiêu chuẩn về dân số của Đô thị loại II gồm 3 tiêu chuẩn:

a) Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên.

 • Theo báo cáo Kinh tế – Xã hội năm 2020, Phú Mỹ đã có được dân số hơn 222.030 người, mật độ 663 người/km2
 • Khu vực nội thị gồm 5 phường hiện hữu là Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa và Tân Phước, với tổng diện tích 187,2km2, có dân số là 138.525 người, nên mật độ dân số nội thị là 740 người/km2.

→ Tiêu chuẩn về dân số Đô Thị Loại II (a): Đạt

b) Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.800 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 8.000 người/km2 trở lên.

 • Theo báo cáo Kinh tế – Xã hội năm 2020, Phú Mỹ đã có được dân số hơn 222.030 người, mật độ 663 người/km2.

→ Tiêu chuẩn về dân số Đô Thị Loại II (b): Chưa Đạt

 • Nhưng về tiêu chí số 2 ta có thể phân tích hoặc tham khảo Case study của một số khu vực Đạt Đô Thị Loại II như: TP.Bà Rịa, TP.Hải Phòng, TP.Phan Thiết..v.v… Theo tổng cục thống kê dân số 2019 mật độ dân số: TP Bà Rịa là 1.189 người/km2, Hải Phòng 1.302 người/km2, Phan Thiết là 1.089 người/km2…v.v. Nhìn con số của các TP trên tuy chưa đạt tiêu chuẩn Đô Thị Loại II nhung vẫn có thể lược qua được. Với kỳ vọng về Khu Công Nghiệp, Cảng Biển, dòng vốn FDI và Đàu tư công thì vẫn có cơ sở để tin vào sự phát triển của Phú Mỹ trong 3-5 năm tới là Đạt Tiêu Chuẩn.

c) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 80% trở lên.

 • Do Thị xã Phú Mỹ chưa cập nhật lịch sử phát triển từ 1994 đến 2020, Ta tạm thời tính theo giai đoạn 2015. Thì ngay từ năm 2015, Huyện Tân Thành (tiền thân của thị xã Phú Mỹ)
 • Tổng số lao động đang làm việc trong các lĩnh vực là 78.630 người. Lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ là 66.626 người. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 84,7%.
 • Trong khu vực nội thị tổng số lao động đang làm việc là 57.304 người và số lao động ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ là 52.956 người. Lao động nội thị là 92,41%

→ Tiêu chuẩn về lao động phi nông nghiệp (c): Đạt

 

Cơ cấu và trình độ phát triển Kinh tế – Xã hội

 • Cân đối thu chi ngân sách (Điều kiện là dư): Theo Báo cáo Tài chính của Thị xã Phú Mỹ năm 2020 thì Tổng thu so với tổng chi hiện Phú Mỹ đang dư khá nhiều
 • Thu nhập bình quân đầu người 1.05 lần so với cả nước: Năm 2020 GRDP của Thị xã Phú Mỹ đạt hơn 8000USD, Gấp khoảng 2,42 lần so với GDP Cả nước.
 • Mức tăng trưởng kinh tế, điều kiện trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của tỉnh: Trong 3 năm gần nhất Phú Mỹ tăng trưởng bình quân 15,5% hàng năm, nhìn chung cao gấp đôi so với bình quân cả tỉnh BRVT.
 • Tỷ lệ hộ nghèo, điều kiện trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của tỉnh: Năm 2020 Thị xã Phú Mỹ chỉ có 0,4%, thấp hơn nhiều so với con số quanh 1% của cả Tỉnh.
 • Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế phải trên 80%: Thị xã Phú Mỹ đạt 95%.
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường phải đạt trên 80%: Thống kê Năm 2015 Thị xã Phú Mỹ đạt trên 90%

⇒ Tiêu chuẩn số 5: Đạt

 

Thành Phố Công Nghiệp – Cảng Biển Phú Mỹ

He-thong-cang-bien-kcn-phu-my
Hệ thống cảng biển và khu công nghiệp tại Thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ được định hướng phát triển mũi nhọn kinh tế công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng. Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt hơn 18%/năm. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp chiếm hơn 95%, nông nghiệp chưa tới 5%

Theo Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thì tổng diện tích đất của tất cả các khu công nghiệp (KCN) trong thị xã Phú Mỹ là 4.841,53 ha, theo kế hoạch sẽ tăng thêm 305,05 ha trong năm 2021 lên thành 5.146,58 ha, chiếm 15,45% diện tích tự nhiên toàn thị xã. So sánh với Bình Dương và Đồng Nai:

 • Tỉnh Bình Dương có 29 KCN với diện tích 10.742 ha, chỉ chiếm 3,99% diện tích tự nhiên của tỉnh.
 • Đồng Nai có 32 KCN với diện tích 10.222,27 ha, chiếm 1,73% diện tích tỉnh.
 • Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ có tất cả 16 KCN với tổng diện tích là 9.054,93 ha, nhưng chiếm 4,57% diện tích cả tỉnh (dự kiến sẽ thêm 6 KCN, tổng diện tích 4.796 ha), trong đó riêng Phú Mỹ có 9 KCN đang hoạt động với diện tích 5.146,58 ha, chiếm 15,45% diện tích tự nhiên toàn thị xã và 56,84% diện tích tất cả các KCN của cả tỉnh.

Những con số thống kê trên cho thấy sản xuất công nghiệp là một thế mạnh mũi nhọn của Phú Mỹ, sẽ đưa thị xã trở thành một thành phố công nghiệp – cảng biển trong tương lai không xa.

Mặt khác, theo Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các năm, thì giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) của cả tỉnh từ năm 2015 đến 2019 tăng trưởng lần lượt là 7,52%, 7,6%, 8,44%, 8,72%, 8,89%; năm 2020 dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng mức tăng trưởng vẫn là 8,25% và 4 tháng đầu năm 2021 là 7,91%.

Một sự tăng trưởng rất đều đặn, chắc chắn sẽ thu hút ngày càng nhiều lao động từ nơi khác về, đưa Bà Rịa – Vũng Tàu và Phú Mỹ thành công xưởng mới cho cả miền Nam, cung cấp dồi dào công việc cho dân số cơ học chuyển đến. Phú Mỹ sẽ là thành phố công nghiệp hàng đầu của miền Nam và cả nước!

⇒ Sự lớn mạnh của Phú Mỹ là một tất yếu và đà tăng dân số là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, năm 2021 với đại dịch Covid-19 và sự kiện Tp.HCM “vỡ trận” không còn là miền đất hứa an bình cho người dân tỉnh lẻ, thì có lẽ lượng lao động phổ thông tại Phú Mỹ sẽ càng ngày càng lớn. Dân số tăng, cơ sở hạ tầng tốt, giá trị bất động sản chắc chắn sẽ tăng nhiều trong thời gian tới, nhất là vào thời điểm Phú Mỹ bước qua ngưỡng cửa lên thành phố, trở thành thủ phủ logistics và công xưởng cho cả miền Nam. Phú Mỹ thực sự sẽ là một thành phố công nghiệp – cảng biển hiện đại và đáng sống!

Nguồn: https://ngodat.vn/

NHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ BÁO GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *